Bli delägare

Om du har/har haft en MovNat certifiering eller likvärdig eller kompletterande kompetens, så kan du efter att ha blivit medlem och fått styrelsens godkännande välja att bli andelsägare i vår ekonomiska förening. Ekonomisk förening är som ett aktiebolag, men måste inte gå med vinst, fast det ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Alla kan köpa en eller två andelar. Varje andel kostar 500 kr. Man har samma förmåner oavsett en eller två andelar. Enda skillnaden är att två andelar hjälper ju föreningen mer och ger två andelar av ev vinst som uppstår i föreningen. En andel ger en del av vinsten. Alla andelar är lika stora.

Även andelsägare betalar samma låga årsavgift om 150 kr.

Vilken nivå väljer du?