Om träningsformen

MovNats historia

MovNat™ står för Movement Naturelle på franska eller Moving Naturally på engelska, Naturlig Rörelse™ på svenska, vilket är en filosofi och ett träningssystem utvecklat av grundaren Erwan LeCorre från Frankrike, verksam i USA. MovNat har sedan starten 2008 utvecklats kontinuerligt och hållit ett stort antal workshops och utbildat tusentals certifierade instruktörer i hela världen.

Den, liksom Parkouren, bygger på franske marinofficeren George Heberts metod ”la methode naturelle” från början av 1900-talet. Han var stationerad i Västindien, under ett vulkanutbrott på Martinique år 1902, där 30 000 människor dog och ödelade bl.a. huvudstaden. Han och hans manskap räddade från sitt fartyg 700 människor. Under räddningsaktionerna märkte han hur hjälplösa västerlänningarna var och kapabla de infödda var som hjälpte till under räddningsinsatserna.

På sina många resor runt världen mötte han också många olika ursprungsbefolkningar och slogs av hur vältränade och kapabla de var, helt utan att träna, utan bara leva som livet krävde av dem.

Inspirerad av dessa erfarenheter utvecklade han då La Methode Naturelle. Han fick ansvaret för att fysträna marinen. Under första världskriget blev han allvarligt skadad i slag. Efter tillfrisknande börjar han träna franska armén där han utvecklade de första militära hinderbanorna och införde att krypa på alla fyra på olika sätt blev obligatoriskt i franska armén, något som tidigare ansetts förudmjukande och djuriskt, då han kunde bevisa att soldater dog för att de inte kunde ta skydd snabbt, gömma sig och krypa utan att bli sedda. Frankrike presterar dåligt i Stockholmsolympiaden och instiftar därför en idrottslärarhögskola som Hebert blir ”technical director” för. Han tränar toppatleter, men tycker utbildningen av barn och idrottslärare är viktigare. Högskolan förstörs dock under kriget och många av dess instruktörer dör vid fronten.

Men metoden sprids vidare genom särskilda gym och anläggningar för detta, över hela världen och i olika branscher, som tex Paris brandmän som fortfarande tränar det (på promenad till höger).
Mer om La Methode Naturelles spännande historia på denna externa länk.

MovNat Sverige

MovNat Sverige (tidigare Stockholm) startades 2013 av Olof Flemström. 2023 ombildade vi oss till en ekonomisk förening, grundad av Olof, Marika och Philip.

MovNats filosofi

MovNat har 12 principer. Nedan det snyggare äldre hjulet, med bara 10.

Träningen ska vara:

1. Evolutionär…

MovNat och Naturlig rörelse är den rörelse människan är biologiskt utvecklad för för att överleva genom årmiljonerna. Precis som pingvinen är utvecklad för att gå och simma, tigern för att springa och hoppa, är vi utvecklade för specifika rörelser.
(bild t.h. 3,6 miljoner år gammalt fotavtryck från A. Afarensis)

Det äldsta fotavtrycket, 3,6 miljoner år gammalt från A.Afarensis, i Tanzania.

De rörelserna delar vi upp i tolv färdigheter i tre grupper:

Att förflytta sig själv genom att sätta-resa sig, krypa, gå, springa, balansera, hoppa-landa, klättra och simma.

Att förflytta andra objekt genom att kasta, fånga dem, lyfta och bära.

Samt självförsvar genom kamp stående och på marken.

De senaste 6 miljoner åren, ända in i våra dagar, har vi levt som fria, starka, kapabla nomadiserade samlare och jägare. Som vilda människor, i bemärkelsen fria.
För c:a 10.000 år började några människor bli jordbrukare istället, för det goda brödets och ölets skull, trots att livet var hårdare som jordbrukare än jägare och samlare, sedan fler och fler. Födoöverskottet (som jägare och samlare jagade/samlade man ju inte mer än man behövde eftersom man inte kunde lagra födan, utan åt ur hand i mun) la grunden till hierarkier, religioner för att rättfärdiga dem, arbetsspecialisering och städer. Att ständigt vara en misslyckad skörd från svält ledde till krig, befästningar och vapen enkom för att döda människor.

2. Instinktiv

Det är ingen som instruerar barnet i hur det ska börja krypa och det kan t.ex. simma av sig själv vid 6 månaders ålder. Däremot behöver vi instruktioner, eller se hur andra gör, och lära genom att utföra, i mer av de avancerade rörelserna.
En brasklapp angående det ofta missbrukade ordet naturlig: en flugsvamp är i högsta grad naturlig, men den är inte naturlig föda för människan då vi till motsats mot en specifik larv inte kan äta den utan att förgiftas av den. För larven är den naturlig föda, men inte för oss

3. Universell

Alla människor och folkgrupper kan basrörelserna inom ovanstående grupper instinktivt, i alla delar av världen. Rörelserna är universella. Det är ingen folkgrupp som t.ex. inte kan hoppa eller springa. Även om några har anpassat sig bättre till vissa rörelser, som tex ett sydostasiatiskt folk som lever på flottar vars barn dyker mycket och hämtar mat från bottnen som kan se dubbelt så bra som europeiska barn under vatten. Och har större diafragmor som gör att de kan hålla andan längre än landlevande grannfolk

Dykande 80-åring med spjut från Bajau-folket

4. Praktisk

Alla naturliga rörelser är/ska vara praktiskt tillämpbara i verkliga situationer.
Badminton är kul, men inget du har mycket nytta av utanför banan… Överföringseffekten till verkligheten är låg.
Att kunna göra 20 chins i rad är starkt, men när har du nytta av det? Däremot om du kan göra en jättehäv (engelska ”Muscle Up”) upp för ett hinder, en balk, takkant och sedan fortsätta förflyttningen.
Brasiliansk ju-jutsu är väldigt effektiv, men MMA där den ofta används har 32 regler, gatan ingen. Och vad ska man göra mot två angripare liggandes brottandes på marken med den ena, medan den andra kommer för att sparka mot huvudet?
Kunna simma snabbt och långt i bassäng är bra, men att kunna göra det i vågor med kläder på, utan simglasögon, kan vara skillnaden mellan liv och död…
Att kunna göra en gymnastisk kullerbytta kan vara snyggt och en utmaning koordinativt, men vid ett högt fall är det bättre att göra en kullerbytta mer lämpad för det, för att skydda bl.a. knäna och nacken.
Man blir bra på det man tränar är en generell träningsprincip, så vi försöker träna så situationslikt som möjligt…

5. Vital

Det primära fokuset för den vitala principen – förmågan
att effektivt kunna utföra naturliga rörelser—startar
med de enklaste, mest praktiska fysiska handlingar
som sker under de lättaste omständigheterna och slutar
med extrema, livshotande omständigheter: Naturlig Rörelse kommer potentiellt att rädda ditt och andras liv. I stunder av fara kommer du aldrig att höra, ”Spela pingis för livet!” Istället kommer du sannolikt att höra ”Spring för livet!”

6. Anpassningsbar

7. Ospecialiserad

Under evolutionen har vi överlevt genom att vara generalister inte specialister. Man visste aldrig vad man kunde vänta sig. Även om vi idag kan kontrollera mycket mer av vår tillvaro så vet man aldrig vad som kan hända. Vad skulle det ha hjälpt att vara världsmästare i MMA på Utöya om du inte kunde simma? Vad hjälper det att vara världsmästare på 100 m fjäril i en mörk gränd när din partner blir antastad, eller att du kan lyfta 200 kg i marklyft eller är grym på att slå en backhand i pingis, när tsunamin kommer… Så vi vill vara generalister, inte specialister. Men de sistnämnda är bra att lära ifrån.

8. Energibesparande

9. Samarbetande (Cooperativ)

10. (Environmental)

11. Stegringsbar (Progressiv)

12. (Mindful)